Google Analytics là một PlatForm Google cung cấp miễn phí để theo dõi và đo lường các thông số trên website. Xem thêm Google Analytics là gì

Trước đó để cài đặt khách hàng đã chèn một đoạn Code do Google cung cấp lên thẻ head của website. Xem thêm Các bước cơ bản tích hợp Google Analytics với CrmViet

 1. Lấy Tracking ID (Key GA) trên website của khách hàng (Khách hàng thực hiện CrmViet hướng dẫn nếu cần)
  • Đăng nhập vào tài khoản Google Analytics
  • Chọn Property setting

 • Lấy tracking ID (Key GA)

2. Add Java Script do CrmViet cung cấp lên website của khách hàng

 • Thay Tracking ID vào file ga.js. Mở file ga.js bằng notepad ++, thay tracking ID vào dòng 8 và 10
 • Khách hàng đăng nhập vào tài khoản quản trị hosting .

+ Với các mã nguồn thông dụng như wordpress, joomla, Drupal: khách hàng thực hiện hoặc CRMViet

+ Với một số mã nguồn do khách hàng tự phát triển cần liên hệ với bên làm website.

 1. Sinh form trên CRM ( Khách hàng thực hiện )
 • Marketing à Webform à Thêm mới
 • Điền tên form *, click tương ứng với các trường cần thiết của form.
 • Chọn chiến dịch, click Google analytics thì toàn bộ khách hàng đăng ký trên form  sẽ nhảy vào chiến dịch đã chọn

Copy toàn bộ đoạn code trong 2 ô HTML, SCRIPTS (Tham khảo tại bài viết “Thêm mới webform“)

 1. Copy code cho vào page của website
 • Đăng nhập vào tài khoản quản trị website -> Posts -> Add new ( Đối với mã nguồn wordpress )

 • Copy toàn bộ code HTML vào Text

 • Post Options à Add Section à Add Wrap àAdd Item à Column à à Màn hình column được hiển thị, copy toàn bộ đoạn code SCRIPTS vào Content àSave changes

 • Click sang visual để xem giao diện của form và thêm text cho phù hợp
 • Khi giao diện, nội dung đã hoàn thành, click Text và thêm đoạn code onclick=”submitRegisterForm();”à Save Draft.

Chú ý: Mỗi lần sang visual xem giao diện wordpress sẽ tự động cắt bỏ đoạn code onclick=”submitRegisterForm();”

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.