Tìm kiếm đơn hàng giúp người dùng tìm kiếm đơn hàng một cách nhanh nhất theo các tiêu chí như: Khách hàng, mã đơn hàng, trạng thái, người bán, ngày đặt hàng, ngày giao hàng.

Các bước thực hiện tìm kiếm đơn hàng:

Bước 1: Vào chức năng Kinh doanh > Chọn Đơn hàng

Bước 2: Nhập hoặc chọn thông tin tại mục tìm kiếm

Bước 3: Click button Tìm kiếm

Khi tìm kiếm xong click button Mặc Định > màn hình sẽ quay lại trạng thái ban đầu của hệ thống.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.