Tìm kiếm khách hàng là chức năng cho phép người dùng tra cứu khách hàng theo thông tin mà người dùng mong muốn. Để tìm kiếm khách hàng, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Khách hàng

Bước 2: Nhập các thông tin mong muốn. Tại đây cho phép người dùng tìm kiếm khách hàng theo các tiêu chí: Khách hàng, Chủ sở hữu, Nguồn gốc, Số điện thoại

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.