Phân nhóm theo mức độ khách hàng, giúp cho người quản lý, nhân viên kinh doanh dễ dàng đưa ra chiến lược chăm sóc khách hàng tốt.

  • Mới: Những khách hàng vừa được thêm vào phần mềm sẽ tự động nhảy vào nhóm mới.
  • Quan tâm: Khi khách hàng cần được chăm sóc cẩn thận, có khả năng cao mua hàng, người dùng chủ động thêm khách hàng vào nhóm quan tâm.
  • Đã ký: Khi khách hàng phát sinh hợp đồng mà khi thêm mới hợp đồng có tích vào chuyển khách hàng vào nhóm đã kí khách hàng sẽ tự động chuyển vào nhóm đã ký.
  • Tạm ngừng: Khi khách hàng không còn dùng sản phẩm hoặc không có nhu cầu thì khi tiếp xúc, người dùng chủ động thêm khách hàng vào nhóm tạm ngừng.
  • Tiếp cận: Khi khách hàng phát sinh giao dịch, cơ hội, báo giá, đơn hàng, hoặc hợp đồng khi thêm mới không tích vào chuyển vào nhóm khách hàng đã kí sẽ tự động chuyển vào nhóm tiếp cận
  • Tất cả = Mới + Quan tâm + Đã ký + Tạm ngừng + Khác

* Chú ý: Trạng thái khách hàng này có thể thay đổi theo mong muốn của khách hàng. Nếu không muốn hiển thị Trạng thái khách hàng như trên và hiển thị theo mong muốn của khách hàng, người dùng có thể vào module Quy trình và tích chọn Trạng thái khách hàng.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.