Loại câu hỏi là module dùng để phân loại các câu hỏi với nhau, mỗi câu hỏi có thể nằm trong nhiều loại câu hỏi. Trong module Loại cơ hỏi có các chức năng cơ bản: thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm. Để tìm kiếm loại câu hỏi mong muốn, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Loại câu hỏi

Bước 2: Nhập các thông tin mong muốn và nhấn nút Tìm kiếm

Danh sách loại câu hỏi tương ứng với thông tin tìm kiếm vừa nhập sẽ được hiển thị tại danh sách phía bên phải màn hình. Sau khi tìm kiếm, người dùng nhấn Mặc định để trang quay lại trạng thái ban đầu.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.