Tính năng tìm kiếm giúp người dùng dễ dàng tìm ra một phiếu chi một cách nhanh và chính xác.

Để tìm kiếm phiếu chi, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Kế toán -> chọn Phiếu chi

Bước 2: Nhập các thông tin liên quan đến phiếu chi cần tìm kiếm

Bước 3: Click vào button Tìm kiếm

Thông tin tìm kiếm hiển thị ra cho khách hàng. Sau khi tìm kiếm xong, người dùng click vào Mặc định để hệ thống quay lại trạng thái ban đầu.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.