Để có thể dễ dàng tìm ra một sản phẩm trong hệ thống một cách dễ dàng thì người dùng sẽ sử dụng tính năng tìm kiếm sản phầm bảo hành.

Các bước thực hiện tìm kiếm như sau:

  • Bước 1: Vào chức năng Sản phẩm -> Sản phẩm bảo hành

  • Bước 2: Nhập thông tin cần tìm kiếm vào mục tìm kiếm tương ứng.
  • Bước 3: Click button Tìm kiếm -> hiển thị đầy đủ thông tin cần tìm cho người dùng.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.