Tra cứu hàng hóa trong cơ hội là chức năng cho phép người dùng tìm kiếm những hàng hóa có trong các cơ hội. Để tra cứu hàng hóa trong các cơ hội đã tạo, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào module Cơ hội

Bước 2: Nhấn nút Tra cứu

Bước 3: Tại màn hình tra cứu hàng hóa trong cơ hội, người dùng nhập vào các ô tìm kiếm theo đúng các tiêu chí mong muốn

Tại đây, hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm theo các tiêu chí: Mã HH, Tên hàng hóa, Khách hàng, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc

Bước 4: Nhấn nút Tìm kiếm, Mặc định hoặc Bỏ qua

Trong đó:

– Tìm kiếm: Nhấn nút Tìm kiếm để tìm kiếm hàng hóa trong cơ hội theo đúng tiêu chí tìm kiếm

– Mặc định: Nhấn nút Mặc định nếu muốn làm mới lại màn hình tra cứu

– Bỏ qua: Nhấn nút Bỏ qua nếu muốn thoát khỏi màn hình tra cứu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.