Tra cứu người giao dịch là chức năng tìm kiếm khách hàng có trong các giao dịch đã tạo.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào chức năng Kinh doanh -> chọn mục Giao dịch với khách hàng

Bước 2: Tại màn hình Giao dịch -> Click vào Tra cứu giao dịch.

Bước 3: Tra cứu giao dịch theo các tiêu chí sau: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Người phụ trách.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.