Khi khách hàng không thuộc chủ sở hữu của mình , nhân viên cũng không biết khách hàng đó có tồn tại trong hệ thống hay chưa. Vậy thì tính năng tra cứu sẽ giúp nhân viên tra ra được thông tin của khách hàng nói trên.

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Khách hàng

– Bước 2 : Tại màn hình danh sách khách hàng, người dùng chọn Tra cứu

– Bước 3: Tra cứu khách hàng theo các tiêu chí sau: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Chủ sở hữu, Địa chỉ đăng ký kinh doanh, Địa chỉ văn phòng > Tìm kiếm

Nếu tra cứu không hiển thị kết quả, có nghĩa là khách hàng chưa có trên phần mềm, người dùng thực tiến hàng thao tác thêm mới khách hàng. Tham khảo hướng dẫn thêm tại Thêm mới khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.