Khi khách hàng không thuộc chủ sở hữu của mình , nhân viên cũng không biết khách hàng đó có tồn tại trong hệ thống hay chưa. Vậy thì tính năng tra cứu sẽ giúp nhân viên tra ra được thông tin của khách hàng nói trên.

Các bước thực hiện như sau:

  • Bước 1 : Vào module khách hàng -> chọn chức năng khách hàng.

  • Bước 2 : Tại màn hình chính của khách hàng click button tra cứu.

  • Bước 3: Tra cứu khách hàng theo các tiêu chí sau: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Chủ sở hữu, Địa chỉ đăng ký kinh doanh, Địa chỉ văn phòng.

  • Bước 4 : Nếu tra cứu khách hàng chưa có trên phần mềm có thể thêm khách hàng bằng cách nhấn vào thêm mới trên màn hình tiêu chí lọc.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.