Khi không muốn sử dụng những web form đã tạo, người dùng có thể xóa web form đó đi.

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Marketing > Web Form

– Bước 2: Vào chi tiết Web form cần xóa

– Bước 3: Chọn Sửa

– Bước 4: Chọn Xóa

– Bước 5: Trong Pop-up Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa để xóa web form hoặc Không để hủy thao tác

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.