Xuất khẩu khách hàng nhập khẩu là chức năng cho phép người dùng xuất khẩu khách hàng ra file excel. Đặc biệt, dữ liệu trong file excel này có thể sửa và nhập khẩu lại như bình thường. Để xuất khẩu file excel này, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Khách hàng

Bước 2: Nhấn chọn khách hàng muốn xuất khẩu (bước này chỉ được thực hiện khi người dùng muốn xuất khẩu một số khách hàng theo mong muốn)

Bước 3: Nhấn chọn Xuất khẩu khách hàng nhập khẩu

Sau khi nhấn Xuất khẩu khách hàng nhập khẩu, hệ thống sẽ tải xuống file excel chứa tất cả khách hàng trên phần mềm.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.