Xuất khẩu liên hệ với khách hàng cho phép người dùng ghi tất cả liên hệ của khách hàng vào 1 file excel cho người dùng. Để có được file này, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Liên hệ với khách hàng

Bước 2: Nhấn chọn Xuất khẩu

Sau khi nhấn nút Xuất khẩu, hệ thống sẽ tải xuống file excel chứa tất cả liên hệ của khách hàng.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.