Cho phép người dùng xuất khẩu thông tin của một lượng lớn  thông tin nhà cung cấp chỉ một lần thao tác trên phần mềm  . Việc này giúp người dùng nhanh chóng xuất khẩu, lưu trữ lượng lớn thông tin nhà cung cấp lên trên hệ thống thay vì cách ghi chép thủ công .

Cách thực hiện : Vào ” Mua hàng ” chọn ” Nhà cung cấp “. Sau khi click vào nút  

Chọn ” Xuất  khẩu nhà cung cấp” để vào màn hình

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ