Xuất khẩu sản phẩm là chức năng cho phép người dùng xuất tất cả hàng hóa trên phần mềm ra file excel. Để xuất khẩu hàng hóa, người dùng thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Trên thanh menu chính, người dùng nhấn module Sản phẩm, chọn Sản phẩm

  • Bước 2: Tại màn Danh mục hàng hóa, nhấn tích chọn tại đầu bản ghi muốn xuất khẩu, chọn Xuất khẩu sản phẩm

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.