Với các doanh nghiệp bảo hành theo hàng hóa, lịch sử hàng hóa giúp người dùng lập các bảo hành sản phẩm theo từng đợt hoặc theo tháng cho khách hàng. Xuất lịch sử hàng hóa là chức năng cho phép người dùng xuất lịch sử hàng hóa ra file excel cho người dùng.

Bước 1: Vào module Sản phẩm bảo hành

Bước 2: Nhấn chọn Xuất lịch sử hàng hóa

Sau khi nhấn Xuất lịch sử hàng hóa, trình duyệt sẽ tải xuống file excel chứa tất cả giao dịch hàng hóa tại module Sản phẩm bảo hành.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.