Ngân sách chiến dịch: Là số tiền mà người dùng dự định bỏ ra để đầu tư thực hiện chiến dịch.

Doanh thu kì vọng chiến dịch: Là số tiền lợi nhuận mong muốn được thu về mà người dùng đặt ra sau khi chiến dịch kết thúc.

Chi phí chiến dịch : Là số tiền thực tế khách hàng phải bỏ ra để đầu tư vào chiến dịch trong suốt thời gian thực hiện chiến dịch đó.

Doanh thu chiến dịch: Là số tiền lợi nhuận thực tế mà người dùng thu được khi đã trừ đi các khoản chi sau khi chiến dịch kết thúc.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ