Người dùng có thể xuất báo cáo sổ quỹ tiền mặt ở ngay giao diện của sổ quỹ tiền mặt để biết được các thu/ chi của công ty trong một khoảng thời gian nhất định:

Để xuất báo cáo sổ quỹ tiền mặt, người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Tại thanh menu => Vào ba chấm (…) => Chọn Kế toán => Chọn Sổ quỹ

Bước 2: Giao diện danh sách sổ quỹ tiền mặt hiển thị => người dùng chọn sổ quỹ cần xuất báo cáo => Click chọn hành động “Báo cáo”:

 

 

Người dùng có thể tham khảo thêm: Báo cáo thu/chi

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.