Người dùng có thể xuất báo cáo sổ quỹ tiền mặt ở ngay giao diện của sổ quỹ tiền mặt để biết được các thu/ chi của công ty trong một khoảng thời gian nhất định

Người dùng có thể tham khảo thêm: Báo cáo thu/chi

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.