Biểu đồ doanh thu theo vị trí địa lí là báo cáo mà khi xuất ra người dùng sẽ nhìn thấy biểu đồ tổng quan mô tả cho tổng doanh thu từ những hợp đồng theo từng khu vực tỉnh thành .Người dùng có thể xuất báo cáo theo tháng hoặc theo năm, hoặc theo một khoảng thời gian bất kì người dùng lựa chọn để xuất ra, từ đó sẽ có cái nhìn tổng quát, đánh giá được doanh thu qua từng tháng, từng năm,…

Bước 1: Báo cáo ->Báo cáo bán hàng ->Báo cáo biểu đồ doanh thu theo vị trí địa lý.

Bước 2:

B2.1: Chọn quốc gia

B2.2: Chọn tỉnh/thành phố

B2.3: Chọn quận/huyện

B2.4: Chọn giới hạn hiển thị

B2.5:Nhập khoảng thời gian

Bước 3: Chọn định dạng muốn xuất báo cáo

Biểu đồ khi “Xuất pdf” có định dạng như sau:

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.