Mailchimp là một dịch vụ hỗ trợ Email Marketing, nó có công dụng thu thập danh sách email (Email List), quản lý email list và gửi mail cho tất cả các email trong một email list cùng lúc. CRMVIET cho phép người dùng tạo các chiến dịch gửi email quảng cáo bằng mailchimp

1.Thiết lập email gửi mailchimp

Bước 1: Chọn  -> Thiết lập Email gửi Mailchimp -> Chọn Cập nhật – Hình 1

 

Hình 1

Bước 2: Nhập email muốn thiết lập để gửi mailchimp -> Chọn Cập nhật để xác nhận lưu lại mail vừa nhập.

2. Thiết lập tham số mailchimp

Bước 1: Chọn  -> Tham số Email Amazon/MailChimp -> Chọn Cập nhật – Hình 2

Hình 2

Bước 2: Nhập api key mailchimp –> Chọn cập nhật để xác nhận lưu api key vừa nhập

Người dùng thiết lập đúng và đủ email và tham số mailchimp có thể sử dụng chức năng mailchimp trên phần mềm

3. Cách lấy API key của mailchimp

Để lấy API Key của Mailchimp, ở tài khoản mailchimp -> Chọn Account -> Chọn Extras -> Chọn API Key -> Chọn Create a key -> Copy key và paste vào phần mềm CRMVIET.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.