Điểm xếp hạng tiềm năng của khách hàng dựa trên 2 tiêu chí: nhóm khách hàngloại giao dịch 
Tổng điểm khách hàng = Điểm nhóm khách hàng + Điểm loại giao dịch gắn với khách hàng khi ở trạng thái đã hoàn thành

Như hình minh họa: Tổng điểm = Điểm nhóm khách hàng miền bắc + Điểm giao dịch gặp mặt ở trạng thái hoàn thành


Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.