Chia sẻ khách hàng

Mục đích của việc chia sẻ khách hàng: Mỗi khách hàng thuộc chủ sở hữu của một nhân viên, những nhân viên khác không nhìn thấy thông tin khách hàng đó. Tính năng chia sẻ khách hàng giúp cho những nhân viên được chia sẻ nhìn thấy được thông tin khách hàng, hợp đồng, giao dịch, báo giá, cơ hội liên quan đến khách hàng.

Để chia sẻ khách hàng, người dùng thao tác như sau:

B1: Vào module “khách hàng” – Click  tương ứng với những khách hàng muốn chia sẻ khách hàng  –> “Chọn Thao tác”  – > “Chọn Chia sẻ khách hàng”:

B2: Người dùng lựa chọn nhân viên muốn chia sẻ tại “phòng ban” hoặc ” nhân viên” bằng cách kích chuột vào ” phòng ban” hoặc ” nhân viên” . Sau khi lựa chọn xong người dùng kích vào từng nhân viên hoặc phòng ban muốn chia sẻ, trong trường hợp muốn chuyển một nhân viên hoặc phòng ban ta nhấn ” coppy”, nhiều nhân viên hoặc phòng ban ta chọn ” coppy all”

Chú ý : Kích chọn một trong các nút  trước khi coppy nhân viên hoặc phòng ban tương ứng với việc người dùng muốn chia sẻ  mức độ sở hữu khách hàng cho nhân viên hoặc phòng ban mới

Nếu không muốn chia sẻ toàn bộ giao dịch cũ, hợp đồng bán ra cũ, báo giá cũ, tài liệu, cơ hội cũ, đơn hàng cũ thì bỏ qua

B3: Chọn tùy chọn: thêm chia sẻ, chuyển chia sẻ, bỏ chia sẻ

Nhấn cập nhật để chia sẻ khách hàng, nhấn bỏ qua để không chia sẻ khách hàng đó nữa và quay về màn hình trước.

  • Thêm chia sẻ: Khách hàng A được chia sẻ cho nhân viên B, khi chọn thêm chia sẻ cho nhân viên C thì khách hàng A sẽ được chia sẻ cho nhân viên B và C
  • Chuyển chia sẻ: Khách hàng A được chia sẻ cho nhân viên B, khi chọn chuyển chia sẻ cho nhân viên C thì khách hàng A sẽ được chia sẻ cho 1 mình nhân viên C
  • Bỏ chia sẻ: Khách hàng A được chia sẻ cho nhân viên B, khi chọn bỏ chia sẻ cho nhân viên B thì khách hàng A không được chia sẻ cho bất kỳ nhân viên nào.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ