Cho phép người dùng chia sẻ thông tin của một lượng lớn  thông tin nhà cung cấp chỉ một lần thao tác trên phần mềm  . Việc này giúp người dùng nhanh chóng chia sẻ lượng lớn thông tin nhà cung cấp cho nhân viên thay vì cách chuyển thủ công .

Cách thực hiện : Vào ” Mua hàng ” chọn ” Nhà cung cấp “. Sau khi click vào nút , sau đó chọn  ” Chia sẻ NCC ”

Có thể chia sẻ cho Nhóm hoặc Nhân viên và chọn ” Cập nhật ”
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ