Cho phép người dùng chuyển chủ sở hữu thông tin của một lượng lớn  thông tin nhà cung cấp chỉ một lần thao tác trên phần mềm  . Việc này giúp người dùng nhanh chóng chuyển chủ sở hữu lượng lớn thông tin nhà cung cấp cho nhân viên thay vì cách chuyển thủ công .

Cách thực hiện : Vào ” Mua hàng ” chọn ” Nhà cung cấp “. Sau khi click vào nút   , sau đó chọn  ” Chuyển chủ sử hữu ”

 

Sau đó tích vào các thông tin chi tiết của nhà cung cấp muốn chuyển chọn và chọn nhân viên đươc nhận . Chọn  ” cập nhật ”

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ