Cho phép người dùng gửi email thông tin cho một lượng lớn  thông tin nhà cung cấp chỉ một lần thao tác trên phần mềm  . Việc này giúp người dùng nhanh chóng gửi email lượng lớn thông tin nhà cung cấp lên trên hệ thống thay vì cách gửi t thủ công

Cách thực hiện : Vào ” Mua hàng ” chọn ” Nhà cung cấp “. Sau khi click vào nút  , Chọn ” Gửi email ”

Điền tiêu đề, nội dụng hoặc file đính kèm sau đó chọn ” Gửi email cho nhà cung cấp”

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ