Chuyển khoản nội bộ : Là module mà người dùng sẽ sử dụng để thêm mới và lưu lại những lần chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản của công ty.

  • Thêm mới chứng từ chuyển khoản nội bộ:

B1: Chọn Quỹ > Chọn Thu/ chi ngân hàng > Chọn CK nội bộ

B2: Nhập các thông tin: số tiền, tài khoản gửi, tài khoản nhận, người phụ trách

B3: Nhấn Lưu

Lưu ý: Khi chứng từ Chuyển khoản nội bộ ở trạng thái Đã xác nhận thì tiền mới được cộng vào tài khoản ngân hàng

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.