Công việc phụ là những công việc phát sinh trong công việc chính, thường là những công việc do người đánh giá mức độ hoàn thành công việc tạo ra nhằm sửa đổi, khắc phục những lỗi chưa hoàn thiện của công việc chính.

  • Thêm mới công việc phụ

Nhấn vào tên tiêu đề công việc –  – Thêm công việc phụ – Màn hình thêm công việc phụ hiển thị tương tự như thêm công việc trong dự án – Nhấn lưu

Lưu ý: Công việc phụ khi thêm mới sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách công việc cùng công việc chính. Công việc chính có chữ màu xanh dương, công việc phụ có màu xanh lá.

  • Sửa/ xóa công việc phụ

Sửa/ xóa công việc phụ tương tự như sửa/ xóa công việc trong dự án.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.