Mẫu sms là mẫu mà người dùng tạo sẵn nội dung để gửi tin nhắn cho  khách hàng . Khi thực hiện chiến dịch hay gửi tin nhắn CSKH thay vì việc người dùng phải ngồi soạn lại từng tin nhắn gửi cho từng khách hàng thì bạn chỉ cần tích chọn khách hàng cần gửi tin nhắn và chọn mẫu tin nhắn để gửi đi .

Các bước thực hiện:

Marketing – Mẫu sms – Thêm mới – Nhập tên mẫu – Nhập nội dung – Lưu.

Trên phần mềm có những trường trộn để người dùng lựa chọn cho phù hợp với mục đích gửi sms của người dùng:

  • Trường trộn “Tên khách hàng”, “Ghi chú Khách hàng” : sẽ lấy ra tên khách hàng khi sms chọn mẫu sms đó gửi cho khách hàng.
  • Trường trộn “Người liên hệ”, “Chức vụ” : sẽ lấy ra tên và chức vụ của người liên hệ khi chọn mẫu sms đó để gửi cho liên hệ.

Tại màn hình danh sách mẫu sms, để tìm kiếm một mẫu sms người dùng chỉ cần thực hiện các bước sau:

Marketing -> Mẫu sms -> Nhập tên mẫu -> Nhấn nút tìm kiếm.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.