Các bước đăng bài lên Facebook từ phần mềm

Bước 1

Người dùng vào module Mạng xã hội -> Chọn Page Facebook muốn đăng bài viết mới -> Click nút “NEW POST” (Hình 1)

Hình 1

Bước 2

Hiển thị pop up Nhập nội dung bài viết -> Click nút Đăng ngay để đăng bài viết mới ngay, hoặc Chọn thời gian & Ngày đăng sau đó click Đặt lịch thì bài viết sẽ được đăng đúng theo thiết lập thời gian đã chọn. (Hình 2)

Hình 2

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.