1. Danh sách file đính kèm

Các bước để xem danh sách  file đính kèm của liên hệ

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  ->  Liên hệ

Bước 2: Chọn liên hệ

Bước 3: Chọn Tab đính kèm sẽ hiển thị ra danh sách file đính kèm của Liên hệ

2. Danh sách ghi chú của liên hệ

Các bước thực hiện để xem danh sách ghi chú của liên hệ

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  ->  Liên hệ

Bước 2: Chọn liên hệ

Bước 3: Tab Ghi chú

3.  Danh sách SMS của liên hệ

Để xem được danh sách SMS của liên hệ , cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  ->  Liên hệ

Bước 2: Chọn liên hệ

Bước 3: Tab SMS

4. Danh sách khách hàng của liên hệ

Các bước thực hiện để xem danh sách khách hàng  của liên hệ

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  ->  Liên hệ

Bước 2: Chọn liên hệ

Bước 3: Tab Khách hàng

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.