1. Thêm liên hệ

Các bước thực hiển để thêm mới liên hệ

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  ->  Liên hệ -> Nhấn vào biểu tượng 

Bước 2: Nhập dữ liệu cho các trường

Lưu ý:

  • Các trường gạch chân màu đỏ là trường bắt buộc, bao gồm: Chủ sở hữu, Tên và Mã
  • Trường Email phải nhập đúng định dang. Ví dụ abc@gmail.com
  • Trường Sốđiện thoại chỉ được nhập các kí tư: (, ), khoảng trắng, gạch nối trên, dấu cộng và chữ số . Ví dụ: (+84) 7300 – 4666
  • Trường Sinh nhật , ngày tạo nhập theo định dạng: 9/8/1992

Bước 3: Nhấn nút “Lưu” để thêm tiềm năng vào hệ thống

  • Nhấn nút “LƯU VÀ MỚI” để thêm mới tiềm năng vào hệ thống và quay trở lại màn hình “Thêm khách hàng”
  • Nhân nút “Hủy bỏ” để quay trở về màn hình danh sách Khách hàng

2. Sửa liên hệ

Các bước để sửa liên hệ của khách hàng

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  ->  Liên hệ

Bước 2: Trỏ chuột đến vị trí của liên hệ cần chỉnh sửa -> Chọn biểu tượng 

 

Bước 3: Nhập các thông tin hợp hệ

Bước 4: Nhấn nút “Lưu” để lưu khác hàng  vào hệ thống

  • Nhấn nút “LƯU VÀ MỚI” để thêm mới tiềm năng vào hệ thống và quay trở lại màn hình “Thêm khách hàng”
  • Nhân nút “Hủy bỏ” để quay trở về màn hình danh sách Khách hàng

3. Xóa liên hệ

Các bước để xóa liên hệ

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  ->  Liên hệ

Bước 2: Click vào liên hệ cần xóa -> Nhấn nút Xóa

Bước 3: Nhấn nút Xóa để xóa liên hệ khỏi hệ thống

4. Tìm kiếm liên hệ

Để tìm kiếm liên hệ người dùng cần thực hiện các bước sau

Các bước để sửa liên hệ của khách hàng

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  ->  Liên hệ

Bước 2: Nhập thông tin liên hệ cần tìm kiếm ở góc trái của màn hình

Bước 3: Nhấn nút Lọc để tìm kiếm khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.