Đơn hàng: Là module giúp người dùng lưu trữ thông tin khách hàng, danh sách, số lượng hàng hóa, giá cả của hàng hóa mà khách hàng đặt mua theo những thông tin đã được lưu trữ trước từ module báo giá, cơ hội. Đơn hàng có thể được sinh ra từ báo giá, cơ hội hoặc cũng có thể được thêm mới trực tiếp luôn trong module đơn hàng. Trong đơn hàng người dùng còn có thể thêm các thông tin thời gian, địa điểm giao hàng, hình thức thanh toán, và có thể sửa lại số lượng, đơn giá của hàng hóa theo thỏa thuận của 2 bên.

Thêm đơn hàng

Bước 1: Người dùng vào module Đơn hàng -> click chọn thêm mới như Hình 1

Hình 1

Bước 2: Tại màn hình danh sách đơn hàng ->  -> Hiển thị trang thêm mới -> người dùng điền đầy đủ thông tin hợp lệ và chọn hàng hóa phía dưới trang -> Lưu hoặc lưu và mới để thêm nhanh. Hình 2

Hình 2

Sửa đơn hàng

Bước 1: Tại màn hình danh sách tiềm năng -> người dùng kích nút sửa. Hình 3

Hình 3

Bươc 2: Chuyển sang trang sửa -> người dùng sửa thông tin hợp lệ các trường -> Lưu để lưu thao tác sửa

Hình 4

Xóa đơn hàng

Bước 1: Người dùng vào module đơn hàng -> tại màn hình danh sách -> Kích chọn ô vuông tại đơn hàng muốn xóa. Hình 5

Hình 5

Bước 2: Màn hình hiển thị trang thông báo xóa -> chọn xóa để xóa đơn hàng, hủy để bỏ thao tác xóa đơn hàng. Hình 6

Hình 6