SMS Marketing là một công cụ marketing hiệu quả, được các doanh nghiệp sử dụng để chăm sóc khách hàng. Với tính năng gửi sms brandname, người dùng sẽ gửi tin nhắn cho khách hàng bằng thương hiệu của mình giúp tăng uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp.

1. Hướng dẫn đăng kí dùng thử SMS

Người dùng có thể đăng ký tài khoản sms dùng thử trước khi sử dụng

Bước 1: Chọn biểu tượng  > Chọn SMS

Bước 2: Chọn Cấu hình > Chọn Đăng ký dùng thử

 

 

Bước 3: Hiển thị  Tên , email, số điện thoại của người dùng đăng kí dùng thử – > Chọn Xác nhận

Bước 4 : Hệ thống hiển thị API  > Cập nhật API > Chọn Lưu

*Lưu ý: Khi khách hàng đăng kí dùng thử SMS sẽ có 5.000 trong tài khoản và chỉ gửi SMS theo brandname CSKH (gửi thử tối đa 5 tin nhắn  theo brandname CSKH)

2.  Hướng dẫn cấu hình và gửi SMS

2.1 Cấu hình SMS

Khi đăng kí brandname thành công, nhà mạng sẽ cung cấp cho API Key và Secret Key, người dùng vui lòng nhập nhập các thông tin vào trên phần mềm theo hướng dẫn sau

Bước 1:  Giống bước 1 của mục 1

 

Bước 2: Chọn Cấu hình -> Cập nhât API

Bước 3: Nhập API Key và Secret Key -> Nhấn nút Lưu

2. 2 Brandname

Bước 1: Giống bước 1 ở mục 1

Bước 2: Chọn Brandname -> THÊM BRANDNAME

Bước 3: Nhập tên Brandname -> Nhấn nút Lưu

3. Hướng dẫn gửi SMS

3.1 Gửi SMS cho tiềm năng

3.1.1 Gửi SMS cho nhiều tiềm năng

Bước 1: Tiềm năng -> Tích chọn tiềm năng cần gửi SMS (trong danh sách tiềm năng được chọn phải có ít nhất một tiềm năng có số di động) -> Gửi SMS

Bước 2: Chọn Loại tin nhắn -> Chọn Brandname-> Nhập Nội dùng -> Nhấn nút Gửi

 

* Đối với khách hàng đăn0g kí dùng thử SMS thì hệ thống sẽ mặc định gửi sms bằng brandname QCAO_ONLINE

* Đối với loại tin nhắn sẽ có ba hình thức như sau:

  • Brandname quảng cáo: gửi chung một nội dung tin nhắn cho khách hàng. Mỗi lần gửi từ 30 tin nhắn trở lên. Thường là các tin nhắn liên quan đến chương trình khuyến mại, giảm giá sản phẩm,…
  • Brandname CSKH: Có thể gửi 1 hoặc nhiều tin nhắn đến khách hàng với nội dung tin nhắn khác nhau. Thường là các tin nhắn như chúc mừng sinh nhật, …
  • Đầu số cố định: gửi bằng số điện thoại người dùng đăng ký với nhà mạng

3.1.2 Gửi SMS cho một tiềm năng

Bước 1: Tiềm năng -> Click vào tên tiềm năng muốn gửi SMS

Bước 2: Chọn SMS -> Nhấn nút Gửi SMS

Bước 3: Chọn loại tin nhắn-> Chọn Brandname-> Nhập Nội dung -> Nhấn nút Gửi

3.2 Gửi SMS cho khách hàng

3.2.1 Gửi SMS cho nhiều khách hàng

Bước 1: Khách hàng -> Tích chọn khách hàng cần gửi -> Gửi SMS

Bước 2: Giống bước 2 của mục 3.1.1

3.2.2 Gửi SMS cho một khách hàng

Bước 1: Khách hàng -> Click vào mã khách hàng muốn gửi

Bước 2: Giống bước 2 của mục 3.1.2

Bước 3: Giống bước 3 của mục 3.1.2

3.3 Gửi SMS cho liên hệ

3.3.1 Gửi SMS cho nhiều liên hệ

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  -> Chọn liên hệ

Bước 2: Click vào liên hệ cần gửi sms  -> Nhấn nút Gửi SMS

Bước 3: Giống bước 2 của mục 3.1.1

3.3.2 Gửi SMS cho một liên hệ

Bước 1: Giống bước 1 của mục 3.3.1

Bước 2: Click vào họ tên của liên hệ muốn gửi

Bước 3: Giống bước 3 của mục 3.1.2

4. Lịch sử SMS

 

Để xem lại lịch sử gửi sms cho khách hàng và trạng thái gửi tin nhắn người dùng thực hiện theo các thao tác sau

 

Bước 1: Nhấn biểu tượng  > Chọn SMS

Bước 2: Chọn Lịch sử SMS

Người dùng có thể tìm kiếm theo thời gian gửi sms để biết được nội dung, trạng thái của tin nhắn đã gửi được hay chưa, số lượng tin nhắn gửi đi,…

Người dùng có thể kiểm tra tài khoản gửi sms ở Số dư trong Lịch sử gửi tin

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ