Cài đặt tự động là một trong những tính năng rất quan trọng trong module Marketing. Phần cài đặt tự động giúp người dùng thiết lập các hành động, sự kiện, thời gian kèm nội dung các trường trộn để thực hiện tự động gửi SMS, Email, thông báo.

Các bước thao tác ở phần cài đặt tự động như sau:

Để đến với module cài đặt tự động, trước tiên bạn phải đăng nhập vào hệ thống => Marketing => Cài đặt tự động

Để thêm mới 1 thiết lập bạn click vào button thêm mới

Sau đó bạn sẽ tạo mới 1 cài đặt tự động như hình mô tả dưới đây.

Chọn hành động mà bạn đang muốn thiết lập cài đặt tự động : thêm mới khách hàng, cập nhập khách hàng,chia sẻ khách hàng, chuyển chủ sở hữu khách hàng,  thêm mới hợp đồng, cập nhật hợp đồng , thêm mới thanh toán, thêm mới đơn hàng,thêm mới ticket, thêm mới giao dịch, cập nhật giao dịch.

 

1. Thiết lập SMS tự động

Thực hiện theo các bước sau đây :

B4.1: Chọn phương thức thực hiện là SMS.

B4.2: Thiết lập thời gian gửi sms, ví dụ: 1 phút sau khi thêm mới kh,…

B4.3: Chọn người nhận sms , có thể là 1 nhân viên , hoặc chủ sở hữu khách hàng, hay liên hệ chính, tất cả liên hệ của khách hàng được thêm mới đó.

B4.4: Nhập nội dung sms. Nội dung có thể do người tạo tự nhập hoặc chọn mẫu đã có sẵn, trong nội dung sms, có thể đính kèm các trường trộn khác được lấy ở bên tab trường trộn bằng cách click vào “biểu tượng ngón  tay”.

Bước 5: Lư u lại cài đặt tự động vừa tạo.

2. Thiết lập Email tự động

Bước 1,2,3 như trên

Bước 4:

B4.1: Chọn phương thức thực hiện “Email”

B4.2: Chọn ngưởi gửi email

B4.2: Chọn người nhận email

B4.3: Nhập nội dung email, chọn trường trộn (nếu muốn)

Bước 5:Lưu lại cài đặt tự động vừa tạo

3. Thiết lập thông báo

Bước 1,2,3 tương tự như trên

Bước 4:

B4.1: Chọn phương thức thực hiện “thông báo”

B4.2: Chọn người nhận

B4.3: Nhập nội dung thông báo , chọn trường trộn cần thêm vào thông báo.

3. Thiết lập cho sự kiện 

B1: Chọn sự kiện cần thiết lập

B2: Chọn thời gian thực hiện thiết lập

B3: Chọn phương thức thực hiện, sms/email/thông báo

B4: chọn người được nhận

B5: Nhập nội dung thông điệp thiết lập hoặc chọn mẫu có sẵn.

Bạn có thể thiết lập thời gian thực hiện hành động cài đặt tự động này bằng cách thiết lập thời gian.

B1: Click vào tab thời gian trong thiết lập

B2: Chọn chu kì mà bạn muốn : hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần, thời gian cố định.

B3: Cài đặt giờ gửi.

B4: Chọn người gửi, người nhận, nội dung cài đặt tự động.

* **tìm kiếm

  • Tìm kiếm theo tên: nhập tên cài đặt tự động cần tìm kiếm vào ô text tên, sau đó click vào button tìm kiếm.

  • Tìm kiếm theo mô tả: nhập thông tin mô tả cần tìm vào text mô tả -> click vào tìm kiếm

  • Tìm kiếm theo loại -> chọn loại cài đặt cần tìm hành động/sự kiện/thời gian

  • Tìm kiếm theo nhóm : chọn tên nhóm -> click tìm kiếm

  • Tìm kiếm theo trạng thái hoạt động/ngừng -> click tìm kiếm

  • Kiểm tra lịch sử hoạt động của cài đặt tự động. Bạn click vào hyperlink “Lịch sử”

Thiết lập trạng thái hoạt động cho cài đặt tự động

  • Để cho cài đặt tự động hoạt động thì click “Hoạt động”
  • Để cho dừng hoạt động của cài đặt tự động thì click “Ngừng”
  • Click vào”Sửa” để sửa lại nội dung thông điệp hoặc thiết lập lại cài đặt tự động.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng bên dưới.