1. Xác thực tài khoản mail trên crmviet

Các bước để xác thực tài khoản mail

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng avartar trên thanh công cụ -> Chọn Thông tin người dùng

Bước 2: Tab danh sách email -> Chọn email cần xác thực để gửi

Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản mail của người dùng. Hệ thống sẽ gửi môt mail xác nhận, người dùng chỉ cần click vào link sau

Như vậy, người dùng đã xác thực thành công tài khoản để gửi email

2. Hướng dẫn gửi email

2.1 Gửi email trong tiềm năng

2.1.1 Gửi email theo chiến dịch

Bước 1: Tiềm năng-> Tích chọn tiềm năng cần  gửi email -> Nhấn nút gửi email

Bước 2: Nhập thông tin hợp lệ , chọn file đính kèm -> Nhấn nút gửi

Trong phần nhập mô tả người dùng có thể nhập thông tin hoặc chọn mẫu email đã tạo sẵn

2.1.2 Gửi email trong màn hình chi tiết tiềm năng

Bước 1: Tiềm năng -> Click vào tên tiềm năng (tiền năng phải có địa chỉ email) cần gửi email

Bước 2: Tab Email -> Nhấn nút Gửi email

Bước 3: Nhập thông tin hợp lệ -> Nhấn nút Gửi

2.2 Gửi email cho khách hàng

Bước 1: Khách hàng -> Tick chọn khách hàng -> Nhấn nút Gửi email

Bước 2: Giống như trong Bước 2 của mục 2.1.1

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.