Lịch sử cài đặt tự động : Là tính năng trong module cài đặt tự động, giúp người dùng kiểm tra lại xem thiết lập cài đặt tự động đó có bao nhiêu sms/email/notify/evoice được gửi thành công, bao nhiêu thất bại và thời gian gửi đi những nội dung đó đến người nhận là khi nào.

Cách thực hiện: 

Marketing ->Cài đặt tự động -> Tại danh sách tự động, muốn xem lịch sử của cài đặt tự động nào người dùng nhấn vào  ở cột logs của cài đặt đó.

Người dùng có thể lọc tìm ra logs trong 1 khoảng thời gian bằng cách nhập khoảng thời gian muốn lọc sau đó nhấn nút “Tìm kiếm”.

Nếu muốn xóa logs, người dùng chỉ cần tích vào ô những logs cần xóa, sau đó nhấn nút “Xóa”.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.