Loại giao dịch là các đầu công việc người quản lý setup cho sales như gọi điện, gặp mặt,… Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại giao dịch khác nhau. 

Để thêm mới loại giao dịch, người dùng thao tác như sau:

Thêm mới loại giao dịch

Bước 1: Cài đặt (bánh răng) => Chọn Loại giao dịch:

Bước 2: Giao diện Loại giao dịch hiển thị => Chọn “Thêm mới”:

Bước 3: Giao diện Thêm mới loại giao dịch hiển thị, nhập thông tin trường bắt buộc => Bấm “Lưu” để lưu lại loại giao dịch vừa thêm mới.

Tích “Hiện lịch trang chủ” nếu muốn giao dịch thuộc loại công việc này hiển thị ở lịch công việc.

Sửa loại giao dịch

Khi muốn chỉnh sửa tên, mô tả loại giao dịch, người dùng có thể thao tác sửa loại giao dịch. Để sửa loại giao dịch, người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Cài đặt (bánh răng)=> Chọn Loại giao dịch:

Bước 2: Giao diện Loại giao dịch hiển thị, người dùng nhập tên loại giao dịch cần chỉnh sửa tại ô tìm kiếm => Click “Tìm kiếm” => Click vào hành động “Sửa”:

Bước 3: Giao diện Sửa loại giao dịch hiển thị, người dùng nhập lại thông tin cần chỉnh sửa => Bấm “Cập nhật” để lưu lại thông tin vừa thay đổi.

Xóa loại giao dịch

Khi người dùng muốn xóa loại giao dịch, người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Cài đặt (bánh răng) => Loại giao dịch:

Bước 2: Giao diện Loại giao dịch hiển thị, người dùng tìm kiếm tên hoặc mô tả loại giao dịch cần xóa => Click “Tìm kiếm” => Click vào hành động “Sửa”:

Bước 3: Giao diện sửa loại giao dịch hiển thị => Click vào button “Xóa”:

Bước 4: Popup Xóa loại giao dịch hiển thị để xác minh lại người dùng có muốn xóa loại giao dịch này không => Click button “Xóa” để xóa loại giao dịch này.

Tìm kiếm loại giao dịch

Bước 1: Cài đặt (bánh răng) => Loại giao dịch:

Bước 2: Giao diện Loại giao dịch hiển thị, người dùng nhập thông tin tên, mô tả tại ô tìm kiếm => Bấm “Tìm kiếm”:

Bước 3: Loại giao dịch cần tìm kiếm hiển thị: