Loại giao dịch là các đầu công việc người quản lý setup cho sales như gọi điện, gặp mặt,… Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại giao dịch khác nhau. 

1. Thêm mới loại giao dịch

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Loại giao dịch

– Bước 2: Tại màn hình danh sách Loại giao dịch > chọn Thêm mới

– Bước 3: Nhập thông tin Loại giao dịch > Lưu

Tích “Hiện lịch trang chủ” nếu muốn giao dịch thuộc loại công việc này hiển thị ở lịch công việc

2. Sửa loại giao dịch

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Loại giao dịch

– Bước 2: Tại màn hình danh sách Loại giao dịch > chọn biểu tượng Sửa

– Bước 3: Người dùng thay đổi những thông tin cần thiết > Cập nhật để lưu thay đổi

3. Xóa loại giao dịch

– Bước 1: Tại màn Sửa loại giao dịch > chọn Xóa

– Bước 2: Màn hình hiển thị popup để xác nhận xóa hay không, chọn Xóa để xác nhận, chọn Không để hủy hành động xóa

4. Tìm kiếm loại giao dịch

Tại màn hình danh sách loại giao dịch, người dùng nhập từ khóa theo tên loại igao dịch hoặc mô tả để tìm kiếm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.