Tính năng lọc chia sẻ, chuyển chủ sở hữu cho phép người dùng xem lại lịch sử chia sẻ hoặc chuyển chủ sở hữu khách hàng trong các khoảng thời gian nhất định. Khi lựa chọn lọc chia sẻ – chuyển chủ sở hữu, người dùng có thể xem được vào ngày nào xảy ra hành động chuyển chủ sở hữu/chia sẻ, áp dụng cho bao nhiêu khách hàng, người chuyển là ai, người nhận là ai.

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Khách hàng

– Bước 2 : Tại màn hình danh sách khách hàng > Tiêu chí lọc > chọn Lọc chia sẻ, chuyển CSH

– Bước 3: Tại của sổ Lọc chia sẻ, chuyển CSH, người dùng bắt đầu thao tác Lọc

  • Hành động: Chuyển chủ sở hữu hoặc chia sẻ
  • Người chuyển: Người thực hiện chuyển chủ sở hữu hoặc chia sẻ
  • Người nhận: Người được nhận chuyển chủ sở hữu hoặc người được nhận chia sẻ
  • Từ ngày, đến ngày: Khoảng thời gian chuyển chủ sở hữu hoặc chia sẻ

Để xem chi tiết hành động chia sẻ/chuyển chủ sở hữu đó áp dụng với khách hàng nào, người dùng click chọn vào số lượng khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.