Tính năng lọc chia sẻ, chuyển chủ sở hữu cho phép người dùng xem lại lịch sử chia sẻ hoặc chuyển chủ sở hữu khách hàng trong các khoảng thời gian nhất định.

Khi lựa chọn lọc chia sẻ – chuyển chủ sở hữu, người dùng có thể xem được vào ngày nào xảy ra hành động chuyển chủ sở hữu/chia sẻ, áp dụng cho bao nhiêu khách hàng, người chuyển là ai, người nhận là ai. Để sử dụng tính năng trên, người dùng thao tác như sau:

  • Bước 1: Vào module khách hàng – Khách hàng – Tiêu chí lọc – Lọc chia sẻ, chuyển CSH

  • Bước 2: Màn hình  lọc lịch sửu chia sẻ, chuyển chủ sở hữu khách hàng hiển thị

Hình 1

Hình 2

Khi lựa chọn nhiều tiêu chí lọc thì kết quả hiển thị lọc càng chi tiết.

Để xem chi tiết hành động chia sẻ/chuyển chủ sở hữu đó áp dụng với khách hàng nào, người dùng click chọn số lượng khách hàng (Hình 3)

Hình 3

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.