Lọc chia sẻ và chuyển chủ sở hữu là nơi lưu trữ lại lịch sử chuyển chủ sở hữu khách hàng hoặc lịch sử chia sẻ khách hàng.

  • Danh sách hiển thị lịch sử lọc chia sẻ và chuyển chủ sở hữu

Danh sách lịch sử chia sẻ và chuyển chủ sở hữu khách hàng hiển thị rõ hành động chia sẻ hay chuyển chủ sở hữu khách hàng với số lượng khách hàng là bao nhiêu, ai là người nhận, ai là người chuyển, ngày giờ chuyển

  • Tìm kiếm lịch sử lọc chia sẻ và chuyển chủ sở hữu

Người dùng có thể tìm kiếm lịch sử lọc chia sẻ và chuyển chủ sở hữu theo các tiêu chí sau: hành động, người chuyển, người nhận, từ ngày, tới ngày

Điền 1 hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, ấn enter hoặc nhấn tìm kiếm, lịch sử thỏa mãn các tiêu chí sẽ được hiển thị.

Lưu ý: khi nhấn vào số ở cột khách hàng, sẽ hiển thị ra tên khách hàng đã chia sẻ hoặc chuyển chủ sở hữu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.