• Lọc theo nhóm

Người dùng có thể tìm kiếm khách hàng của mình theo các tiêu chí sau: Từ ngày, Đến ngày ( khoảng thời gian tạo khách hàng ), Địa chỉ văn phòng, Website, Quốc gia, Tỉnh/ Thành phố, Quận / Huyện, Phường/ Xã, lọc theo nhóm khách hàng, lọc theo sinh nhật khách hàng.

Lưu ý: Loại tìm kiếm AND, tích chọn độ tuổi 15 – 25 và vùng miền: miền bắc, những khách hàng thuộc cả 2 nhóm khách hàng trên mới hiển thị ra

Loại tìm kiếm OR, tích chọn độ tuổi 15 -25 và vùng miền: miền bắc thì những khách hàng chỉ thuộc nhóm độ tuổi 12-25, hoặc khách hàng chỉ thuộc nhóm vùng miền miền bắc, hoặc khách hàng thuộc cả 2 nhóm đều hiển thị ra

Loại tìm kiếm NOT, tích chọn độ tuổi 15-25 và vùng miền: miền bắc thì những khách hàng không thuộc nhóm độ tuổi 15-25 hoặc không thuộc vùng miền miền bắc sẽ hiển thị ra

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.