Mỗi nhân viên kinh doanh thường dùng cảm tính của mình để xác định khách hàng này có tiềm năng hay không. Nhưng trong quản lý sẽ có khái niệm Điểm tiềm năng. Ví dụ: Độ tiềm năng của khách hàng A là 4 sao, Độ tiềm năng của khách hàng B là 2 sao mặc dù cả 2 đều chưa mua hàng. Điều này sẽ rất có ích khi nhân viên kinh doanh quyết định thứ tự ưu tiên khi contact các khách hàng. Tại sao chúng ta không ưu tiên contact các khách hàng 4 sao trước khi contact các khách hàng 2 sao? Sẽ tối ưu rất nhiều nguồn lực và cải thiện về mặt hiệu quả.

  • Lọc theo xếp hạng tiềm năng

Nhấn vào biểu tượng trong module khách hàng, chọn số lượng sao tương ứng để hiển thị khách hàng.

Nhấn vào chi tiết khách hàng sẽ hiển thị số lượng sao tương ứng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.