Với tính năng Lọc thu/ chi ngân hàng giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm được các phiếu thanh toán của khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên theo từng loại chứng từ trong một khoản thời gian nhất định

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.