Lọc và tìm kiếm ticket là chức năng giúp người dùng tìm kiếm lại các ticket đã tạo, bằng cách nhập một trong các tiêu chí cần tìm kiếm vào các ô tìm kiếm rồi bấm nút “Tìm kiếm”.

Cách lọc và tìm kiếm ticket

Bước 1: Vào module Ticket

Bước 2: Tại màn ticket chọn trường cần lọc: Người tạo, người thực hiện, loại ticket, nhóm hỗ trợ, khách hàng, ngày hoàn thành,… theo nhu cầu tìm kiếm > Bấm “Tìm kiếm”

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.