Người dùng có thể nhập nhiều hàng tồn kho qua file excel cùng một lúc

Chọn Chọn Kho hàng -> Nhập khẩu hàng tồn kho -> Lấy mẫu nhập khẩu -> Nhập nội dung của hàng hóa theo đúng các key tương ứng trên file nhập khẩu -> Lưu file ->  Chọn tệp mẫu vừa tạo -> Nhấn nút nhập khẩu.

Nếu đã có hàng trong kho thì nhập số lượng tồn sẽ cộng thêm số lượng của hàng vào kho đó

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.