Bước 1: Dự án ->Danh sách dự án

Bước 2: Trỏ chuột đến vị trí của dự án -> Nhấn  nút Sao chép

Bước 3: Nhập thông tin hợp lệ cho các trường: Mã dự án (trường bắt buộc), tên dự án (trường bắt buộc), chọn chủ dư án (trường bắt buộc), chọn loại dự án (trường bắt buộc), nhập mô tả -> Nhấn nút Lưu

Dự án vừa tạo sẽ hiển thị trong bảng danh sách dự án

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.