Các bước để xóa một dự án

Bước 1: Dự án ->Danh sách dự án

Bước 2: Trỏ chuột đến vị trí của dự án cần xóa -> Nhấn nút Sửa

Bước 3:  Tại màn hình sửa nhần nút xóa

Bước 4: Hiển thị popup Xóa dự án -> Nhấn nút xóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.