Sao Lưu (Back-up) dữ liệu nghĩa là sao chép các dữ liệu trong máy tính (hoặc tablet, smartphone…) của bạn và lưu trữ nó ở một nơi khác, phòng khi máy tính của bạn gặp vấn đề như hỏng ổ cứng, bị nhiễm virus, bị mất máy…

Cách thực hiện  :Sau khi thực hiện chọn ” Sao lưu dữ liệu ” trên  . Khách hàng thực hiện nhập tất cả các thông tin trong các ô của màn hình  ” Sao lưu dữ liệu hệ thống  ” như ảnh dưới :

Lưu ý : Để có thể tự động sao lưu vào những lần tiếp theo , khách hàng có thể tích chọn vào cho phép sao lưu tự động .

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn  !