Chức năng tìm kiếm khách hàng giúp người dùng có thể tìm kiếm , hiển thị ra thông tin  khách hàng mà người sử dụng muốn xem . Trong màn hình  ” tiêu chí lọc khách hàng ” , người dùng có thể tìm kiếm theo tiêu chí sau: mã khách hàng, tên khách hàng, chủ sở hữu, mã số thuế, email, điện thoại.

Để tìm kiếm thông tin khách hàng , người dùng nhập dữ liệu cần tìm kiếm vào các ô như hình dưới , Sau đó ấn nút  ” Tìm Kiếm  ”


Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !