Các bước để sửa dự án:

Bước 1: Dự án ->Danh sách dự án

Bước 2: Trỏ chuột vị trí của một dự án -> Nhấn nút sửa

Bước 3: Nhập thông tin cần sửa -> Nhấn nút cập nhật

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.