Cho phép người dùng sửa, hoặc update thêm  thông tin nhà cung cấp.

Cách thực hiện  : Để sửa thông tin của nhà cung cấp ,người dùng nhấp chọn vào Tên Nhà Cung Cấp cần sửa

Nhập các thông tin cần sửa và Ấn nút   để lưu lại thông tin nhà cung cấp

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !